Методична робота – інтелектуальна   основа                     педагогічної   майстерності

Методична служба міста  Добропілля  заснована у 1969 році. Очолювали її видатні методисти-практики, талановиті  та досвідчені педагоги.  Сьогодні методичний кабінет переживає новий етап розвитку — він отримав статус науково-методичної установи

(Наказ МОН України  від 28.12.2008 №122), юридичну самостійність а разом з тим і нові завдання і проблеми. Відбуваються і структурні зміни в методичній службі: пов'язані з комп'ютеризацією освітньої галузі, реалізацією державних програм, використанням інноваційних технологій.

 


В методичному кабінеті міста Добропілля  працюють   9 осіб,  із них:

 „Спеціаліст вищої категорії” – 8 

 мають педагогічне  звання  „Старший  учитель” - 1   


 Мета діяльності методичного кабінету:  

1.  Творча трансформація сучасних наукових ідей і технологій у педагогічну практику.

2. Науково-методичне забезпечення  підготовки і неперервної освіти високопрофесійного компетентного менеджера нової  генерації, здатного до реалізації державної освітньої політики.

3.  Модернізація діяльності регіональних методичних служб на основі аналізу наявного потенціалу.


                              Ділові зв’язки

  - Обласний інститут післядипломної

     педагогічної освіти

  - Центр практичної психології

  - Позашкільні заклади освіти області, міста

  - Навчальні заклади всіх типів

  - Донбаська державна машинобудівна  академія

  - Красноармійське педагогічне училище

  - Дніпропетровський національний  гірничий  університет

  - Краматорський технологічний технікум

  - Професійно-технічні заклади міста

  - Слов’янський державний педагогічний     

     університет                                              

   Основні напрямки діяльності методкабінету

  Впровадження компетентнісно-орієнтованого   підходу в  навчально-виховний процес

 Забезпечення моніторингових досліджень   з базових предметів,  якості неперервної  освіти педагогів

 Науково-методичне забезпечення переходу  старшої школи на профільне навчання

 Впровадження інноваційних технологій   в навчально-виховний процес

 Науково-методичне забезпечення освітніх  послуг для учнів шляхом удосконалення  роботи освітніх округів.За основними напрямками розвитку освіти в місті працюють:

-         предметні науково-методичні комісії,                

-         творчі, динамічні групи,

-         експериментальні майданчики,

-         базові навчально-виховні заклади,

-         майстер-класи,

-         школи педагогічної майстерності.

-         школа молодого спеціаліста.